Tantestület

Regenyei Katalin intézményvezető

Frank Annamária intézményvezető- helyettes

Márkus Andrea intézményvezető-helyettes

Bucsi Barnabásné matematika -fizika
Burcsikné Lentsés Anikó művészetek, média
Csite Zsuzsanna gyógypedagógus
Csizmazia István tanító
Deres Anita magyar nyelv és irodalom, angol nyelv
Farkas Eszter magyar nyelv és irodalom
Frank Annamária német nyelv
Gutai-Tóth Andrea német nyelv
Dokmanovic Tatjana testnevelés és sport
Hanzelikné Sövegjártó Márta biológia, kémia
Horváth Helga angol nyelv
Horváthné Pintér Éva testnevelés és sport
Kalmár Ildikó tanító
Kapin Zsolt testnevelés és sport
Kasza Attila gyógypedagógus
Kató-Németh Katalin német nyelv, ének-zene, néptánc
Marekkelné Kovács Judit óraadó, matematika
Lendvai Anikó tanító
Markovics Ágnes művészetek
Mihály Margit tanító
Mohainé Magócs Éva fejlesztőpedagógus
Nagy András Ödön magyar nyelv és irodalom, kommunikáció
Kajdi Beáta Nóra tanító
Nagy Zsuzsanna matematika, kémia
Novákné Lantos Judit tanító
Olasz Judit tanító
Regenyei Katalin földrajz
Urhegyi Andrea tanító
Végh Mónika történelem
Vékony Tünde biológia, földrajz
Yondo-Botos Katalin tanító
Csókásné Juhász Erzsébet óraadó, tanító
Lászlóné Kovács Márta óraadó, történelem
Benke Tamás óraadó, informatika
Frank Miklós óraadó, informatika
Adamik János óraadó, belügyi rendészeti ismeretek
Sziksz Csilla óraadó, fizika

Körözsi Sándorné gyógypedagógiai asszisztens

Németh Zita pedagógiai asszisztens