Tantestület

Regenyei Katalin intézményvezető

Frank Annamária intézményvezető- helyettes

Márkus Andrea intézményvezető-helyettes

Bucsi Barnabásné matematika -fizika (óraadó)
Burcsikné Lentsés Anikó művészetek, média
Gajdán Csabáné testnevelés és sport
Csizmazia István tanító
Deres Anita magyar nyelv és irodalom, angol nyelv
Farkas Eszter magyar nyelv és irodalom
Frank Annamária német nyelv
Gutai-Tóth Andrea német nyelv
Dokmanovic Tatjana testnevelés és sport
Mészáros Tamás földrajz
Horváth Helga angol nyelv
Benke Tamás informatika (óraadó)
Horváth Zsuzsanna gyógypedagógus (óraadó)
Németh Zita pedagógiai asszisztens
Kasza Attila gyógypedagógus
Körözsi Sándorné gyógypedagógiai asszisztens
Marekkelné Kovács Judit matematika (óraadó)
Bencsikné Lendvai Anikó tanító
Markovics Ágnes művészetek
Mihály Margit tanító, technika
Szalai Laura utazó gyógypedagógus
Nagy András Ödön magyar nyelv és irodalom, kommunikáció (óraadó)
Tóth Patrícia utazó gyógypedagógus
Nagy Zsuzsanna matematika, kémia
Novákné Lantos Judit tanító
Olasz Judit tanító
Regenyei Katalin földrajz
Béres-Horváth Edina óraadó
Végh Mónika történelem
Vékony Tünde biológia, földrajz (óraadó)
Márkus Andrea tanító
Yondo-Botos Katalin tanító

Tilhoff László (óraadó )