Digitális Témahét

2021

A 2020/2021-es tanév digitális témahete a 3D nyomtatás megismerésére fókuszált. A tanulók csoportmunka keretében projekteket készítettek a 3D nyomtatás felhasználási területeiről, a nyomtatók és a nyomtatási anyagok különböző típusairól, valamint a 3D mögött lévő technológiák fejlődési útjáról. A témahét propedeutikai jelleggel bírt, ugyanis a következő tanévben a 3D nyomtatás gyakorlati oldalával is megismerkednek majd a tanulók szakkör formájában.

2020

Intézményünk gimnáziumi tagozata első alkalommal vett részt a Digitális Témahéten.

A projekt bemutatása röviden

A Biblia az európai kultúra olyan alapszövege, melyet ismerni nem csupán vallásosság kérdése. Ott van az ünnepeinkben, ételeinkben, szófordulatainkban, erkölcsi kategóriáinkban és a művészetünkben is. A Biblia ezen sokrétűségére  akarnak rámutatni a digitális témahét keretében megvalósított projektek. Az általános műveltség szélesítésén túl az egyes tantárgyak bibliai kapcsolataira fektettük a hangsúlyt. A tanulók heterogén csoportokat alkotva készítették el a feladatokat, melyek megvalósításához digitális eszközök és/vagy alkalmazások használatát is el kellett sajátítaniuk. A feladatkészítés különböző fázisaiban – a távoktatás eszközeit kihasználva – konzultációkat tartottunk, illetve a felhőalapú szolgáltatások révén egymástól elválasztva is lehetőségünk volt egyidőben szerkeszteni a projekteket. Fontos része volt a projekteknek, hogy a tanulók megismerjék a rendelkezésükre álló digitális adatbázisokat (pl. https://www.arcanum.hu/hu/, http://biblia.hit.hu/, https://abibliamindenkie.hu/ , https://www.wga.hu/ stb.), Az elkészült munkákat a szaktanárok értékelték, a tanulók egy csoportja játékos tesztet készített a többiek számára.

online képregénykészítés – storyboardthat.com

infografikák készítése: A Biblia növény és állatvilága, Bibliai szállóigék (angol-magyar), canva.com

időegyenes készítése: a Biblia és a történelem (www.visme.co)

Interaktív teszt készítése: Biblia és művészet (Kahoot!)

Fejlesztési cél

digitális kompetencia: információk keresése és értelmezése, a feladatokhoz szükséges webes alkalmazások keresése és használatuk elsajátítása

21. századi készségek: pontos és kreatív információszerzés és – feldolgozás, kooperáció a digitális térben, személyes és társas felelősségvállalás

Eszközigény:

Hardver: PC vagy tablet, internet hozzáférés

Szoftver: levelezőprogram, böngésző, szövegszerkesztő, képszerkesztő

Alkalmazások: Kahoot!, Canva, Visme, Storyboardthat, stb.