EFOP-3.2.3-17

Szülői Fórum

SZMK értekezleten a szülők tájékoztatása az új eszküzök használatáról.

Nyíl óra 2019. március 17.

Intézményünk 4.a osztálya vendégül látta a szülőket és a leendő első osztályos tanulókat. A Bee Bot-ok segítségével mindenki egy interaktív tanóra részese lehetett.

Lego robotok a gimnáziumi oktatásban

Digitális környezet a köznevelésben

A Felhívás kódszáma: EFOP-3.2.3-17

EDBOT

Magyarország Kormányának felhívása a köznevelési intézményfenntartók számára, az európai és globális társadalmi és gazdasági térben alkalmazkodni képes fiatalokat a munkaerőpiacon, felsőoktatásban, egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvételre felkészítő minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakítása érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az oktatásba és a képzésbe történő beruházást a készségek fejlesztése, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítása, a pedagógusok folyamatos szakmai fejlesztése, tartalmi, módszertani fejlesztések megvalósítása, az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés és az egyenlőtlenségek csökkentése, valamint az egész életen át tartó tanulás ösztönzése érdekében. A cél elérését a Kormány a köznevelési intézmények digitális pedagógiai módszertanokat támogató eszközöknek a köznevelési intézményekben történő pilot jellegű bevezetésével és beválás-vizsgálatával tervezi megvalósítani.