Bemutatkozás

Enyingen az általános iskolai és a gimnáziumi oktatás már hosszú évekre tekint vissza.

Enying Város Önkormányzata a 256/2008. (VI.25.) számú határozatával a jogelőd Török Bálint Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt, valamint a Bocsor István Gimnáziumot megszüntette, a jogutód intézmény a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola a Képviselő-testület 258/2008. (VI.25.) sz. határozatával jött létre.

1.2.1. A jogelőd iskolák története

A város oktatása komoly múlttal, rendelkezik. 1963-64-ben a szerény közoktatási hálózattal rendelkező térségben a Fejér Megyei Tanács az általános iskola mellett középiskolai osztályok megindításáról döntött. Ebben a tanévben kezdődött meg az oktatás a gimnáziumban, a mezőgazdasági gépszerelő szakközépiskolai osztályokban, három év múlva kertészeti szakközépiskolai osztályok indultak.

A térségben jó hírnevet szerzett, a népszerű középiskolát 1976-tól kimenő rendszerben megszüntették, Enyingen hosszú időre megszűnt a nappali gimnáziumi oktatás.

1990/91-ben vetődött fel a középiskolai képzés újraindításának gondolata, melyet a város önkormányzata is támogatott. A település városi rangot kapott, megnövekedett a kistérségi körzetközponti szerepe, ez szükségszerűvé tette az oktatás fejlesztését. 1991-től újra indult a Dolgozók Gimnáziumának levelező tagozata, 1996-tól 2002-ig folyt az oktatás a Szakmunkások Szakközépiskolájának 2 éves intenzív tagozatán, 1997-től működik újra a gimnáziumi oktatás a nappali tagozaton.

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 69/2000. (VI.19.) sz. határozatával úgy döntött, hogy az alap és a középfokú oktatást különválasztja. A 2000/2001-es tanévtől már önálló intézményként működött a Bocsor István Gimnázium, mely a kiürült, funkcióját vesztett Diákotthon épületében kapott helyet.

A gazdasági, társadalmi környezet változásai, a kényszerű takarékosság, a kedvezőtlen demográfiai kilátások 2008-ban szükségszerűvé tették a 2000-ben különválasztott intézmények többcélú közoktatási intézménnyé való összevonását.

Az intézményegységek szakmai tekintetben megőrizték a korábban kidolgozott koncepciójuk saját, egyedi szellemiségét, melyet azonban már egy közös intézményi koncepció, egységes pedagógiai program foglal keretbe. A pedagógiai program a nevelő munka alapdokumentuma. Világos képet ad az intézmény pedagógiai értékrendjéről, rögzíti a pedagógiai működés tartalmi és szerkezeti kereteit.

  1. Az intézmény adatai

1.Az iskola hivatalos elnevezése:                             Batthyány Fülöp Általános Iskola

2. Az iskola OM azonosítója                         201202

3. Az intézmény székhelye:                           8130 Enying, Kossuth L. u.55.