Tájékoztatás a hit- és erkölcstan oktatásba belépő tanulók szülei számára

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35. § alapján az általános iskolákban a kötelező erkölcstan óra helyett a szülők választhatják gyermeküknek az országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személye által folytatott hit- és erkölcstan oktatást.

Iskolánkban a hit- és erkölcstan oktatásának megszervezéséről szóló tájékoztató

2020. március 05-én 16,00 órakor lesz,

ahol az oktatást vállaló egyházi jogi személyek tájékoztatják a szülőket a 2020/2021. tanév tudnivalóiról.

Megjelenésükre és érdeklődésükre számítunk.

Középiskolai beiskolázás

Szeretettel várjuk kedves leendő diákjainkat a Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola induló 9. osztályába.

Induló képzési formák:

I. Gimnázium, általános tantervű oktatás (belső kód: 0011) Közép és emelt szintű érettségi felkészítő foglalkozások valamennyi kötelező érettségi tantárgyból. Emelt óraszámú informatika oktatás. Írásbeli felvételi vizsgát és szóbeli meghallgatást nem tartunk. A felvételi pontszámot a hozott pontok összege adja.

II. Belügyi rendészeti szakirány (belső kód: 0033) Közép- és emelt szintű érettségi felkészítő foglalkozások valamennyi kötelező érettségi tantárgyból. Emelt óraszámú informatika oktatás. A képzésben résztvevő tanulók testnevelés órákon önvédelmi ismereteket is elsajátítanak, továbbá kommunikációt és belügyi rendészeti ismereteket tanulnak. Írásbeli felvételi vizsgát és szóbeli meghallgatást nem tartunk. A felvételi pontszámot a hozott pontok összege adja. Intézményünk a 2019/2020-as tanévben egy osztályt indít. Az osztályba a gimnáziumi és a belügyi rendészeti szakirány iránt érdeklődők is jelentkezhetnek.

Felvételi: Írásbeli felvételi vizsgát és szóbeli meghallgatást nem tartunk. A felvételi pontszámot a hozott pontok összege adja. A hozott eredményeket a tanuló jelentkezési lapján kitöltött „A tanulmányi eredmények” című táblázat alapján tudjuk kiszámítani. Kérjük, hogy a bizonyítványoknak, illetve a félévi értesítőnek megfelelően töltsék ki valamennyi évfolyamra 5.-től 8.-ig, valamennyi tantárgyra. Az általános iskolai eredmények számítása a 7. év végi és a 8. félévi eredmények alapján történik. A hozott eredmények számításánál az osztályzatokat számértékükön adjuk össze (1) magyar nyelvből, (2) magyar irodalomból, (3) matematikából, (4) történelemből, valamint (5) idegen nyelvből. Az így kapott eredmény 200%-a adja az elérhető pontszámot, maximálisan 100 pont szerezhető ily módon.

További kérdésekkel kérem, keressék iskolánkat a 22/572-114 -es telefonszámon

Új funkcíóval bővült a KRÉTA!

Tisztelt Szülők!

A 2018/2019. tanévben a KAFFEE projekt keretében megvalósult a KRÉTA rendszerben az „e-Ügyintézés” felületen az elektronikus ügyintézés lehetősége, amelyről több alkalommal és többféle fórumon tájékoztatást kaptak. Ezt a modult a 2019/2020. tanévben már aktívan tudják használni a szülők és a pedagógusok egyaránt.

Éppen ezért kérjük, hogy a tanév elején hívja fel a pedagógusok, osztályfőnökök figyelmét az e-Ügyintézés moduljában található folyamatok megfelelő használatára. Az osztályfőnökök adminisztrációs terheit nagy mértékben csökkenti, ha a szülők az e-Ügyintézés felületén keresztül küldik be gyermekük hiányzásról szóló igazolását. A szülők számára is előnyös a felület használata, hiszen így biztosak lehetnek abban, hogy az igazolás eljut az osztályfőnökhöz, és azt is látják, ha az ügy lezáródott.

A szülők már a KRÉTA e-Ellenőrző moduljának használatával is egy nagyon jó lehetőséget kaptak arra, hogy gyermekük iskolai előrehaladását, hiányzását nyomon tudják követni. Az e-Ügyintézés megvalósításával pedig tovább bővült a szolgáltatások köre, így a KRÉTA rendszer készen felkínált szövegsablonokkal támogatja a szülők egyszerű, gördülékeny és otthonról elvégezhető ügyintézését.

Azonban fontos tudni, hogy az e-Ügyintézés felületét csak az a szülő láthatja és használhatja, aki gondviselői hozzáféréssel jelentkezik be a KRÉTA rendszerbe.

Az e-ügyintézési folyamatokkal kapcsolatban részletes leírások és videók is találhatóak a KRÉTA Tudásbázisban az alábbi oldalon:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760533

Az e-Ügyintézés mellett a KRÉTA rendszerben már minden intézmény számára elérhető az „Üzenetek”  kommunikációs modul is, amelyben lehetőség van a rendszeren belüli üzenetküldésekre. Ezt minden felhasználó (tanulók, szülők, alkalmazottak) a saját hozzáférésével tudja használni. Részletes leírása gyakorlati példákkal megtalálható a KRÉTA Tudásbázisban az alábbi oldalon:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17763962

A KRÉTA rendszer nagy segítséget nyújt az intézményen belüli, de a pedagógus-szülő közötti legális kommunikációban is, megteremtve a lehetőséget a vezető-pedagógus, vezető-tanuló, pedagógus-tanuló, pedagógus-pedagógus, pedagógus-szülő közötti üzenetváltásra. Lehetővé vált, hogy akár egy osztály, évfolyam, vagy csak egy-egy csoport, akár egy tanuló legyen az üzenet címzettje. Ezen csatornák irányát az intézmény állítja be a „Beállítások-Intézmény” felületen.